Adam Korzeniowski- Komandor Klubu Alexandrowicz  Jozef - Past Komandor Samborski  Wojciec  - I-szy  Vice Komandor, Georgian Bay Wolne Stanowisko - II-gi Vice Komador - Finance, Sprawy organizacyjne i czlonkowskie, Anna Garbarczyk - Skarbnik i sprawy czlonkowskie, Kantor Antoni - PYANA, miedia, kontakt z klubami polonijnymi, Adam Jablonski - Administrator Strony Internetowej, Matuszewski Waldermar - Sprawy statutowe Ottawa i okolice, Pisanski Leszek Imprezy  artystyczne i kulturalne, Szukiel Henryk - Wspolpraca z innymi klubami, Bal Kapitanski. Hanka Michalska - Sekretarz zarzdu. Czlonkowie Zarzadu BIAŁY ŻAGIEL Komisja Rewizyjna: Henryk Kacprzak Regina  Siemiginowski, Wojciech Piatek Komisja Statutowa: Wojciech Wejer Statut Klubowy Deklaracja Czlonkowska Protected Area